Gymnázium Uherské Hradiště
Class
Teacher
Classroom
Gymnázium Uherské Hradiště 2.B
0
7:00 - 7:45
1
7:50 - 8:35
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:40 - 11:25
5
11:30 - 12:15
6
12:20 - 13:05
7
13:10 - 13:55
8
14:00 - 14:45
9
14:50 - 15:35
10
15:40 - 16:25
11
16:30 - 17:15
Mon
Aj1
2302
A
Pav
Aj2
2308
A
Sen
Frj
J3
Fr
Maš
Nj
2102
N
Dud
Tvh
Tv
Joh
Tvd
Tv
Krv
Tvh
Tv
Joh
Tvd
Tv
Krv
Bi
Bi
Bar
2108
Č
Křa
Tue
ZTv2
ZTV
Joh
Hv
Hv
Hv
Šup
Vv
Vv2
Vv
Sed
Hv
Hv
Hv
Šup
Vv
Vv2
Vv
Sed
2201
M
Dos
2103
D
Břm
Aj1
2302
A
Pav
Aj2
2308
A
Sen
1111
Ch
Zub
2DS1
2107
DSDn
Piš
2DS1
2107
DSDn
Piš
Wed
Aj1
2302
A
Pav
Aj2
2308
A
Sen
Frj
J3
Fr
Maš
Nj
2102
N
Dud
Č
Č
Křa
D
D
Břm
sk1
LBi
Bi
Bar
sk2
LCh
Ch
Zub
M
M
Dos
SV
SV
Mat
Thu
Z
Z
Dos
1101
Č
Křa
Frj
J3
Fr
Maš
Nj
2302
N
Dud
1111
Bi
Bar
2108
SV
Mat
2102
Ch
Zub
sk1
LF
F
Mns
sk2
M
M
Dos
sk2
LF
F
Mns
sk1
M
M
Dos
Fri
ZTv2
ZTV
Joh
F2
F
Mns
Č
Č
Křa
Inf1
VT1
Inf
Buš
Inf2
VT2
Inf
Zer
Inf1
VT2
Inf
Zer
Inf2
VT1
Inf
Buš
M
M
Dos
Z
Z
Dos
Powered by